1. ÜLDINFO

Kirjade vastamise aeg on kuni 5 tööpäeva
Kui tekib küsimusi või soovite teada tellimuse kohta infot, pöörduge julgelt klienditeeninduse poole mobishop@mobishop.ee
1.1 Kaupade tarneaeg on märgitud toote kirjeldusse ja on kuni 7 päeva, üldjuhul jõuab Teieni juba paari päevaga.
1.2 Hinnad on kehtivad ainult mobishop.ee e-poes.

2. TELLIMINE

2.1 Tooteid saate tellida meie e-kauplusest ilma registreerumiseta. Süsteem on turvaline ja mugav kasutada.
• LISAGE SOBIV TOODE/TOOTED OSTUKORVI
• MINGE OSTUKORVI
• VAJUTAGE NUPULE “MINE KASSASSE”
• TÄITKE KÜSITUD LAHTRID, VALIGE SOBIV TRANSPORDI- JA MAKSEVIIS
• VAJUTAGE NUPULE “ESITA TELLIMUS”

3. TASUMINE

3.1 Pärast ostu tasumist tuleb kindlasti vajutada nuppu “TAGASI KAUPMEHE JUURDE“.
3.2 Meie kodulehelt saate kiirelt ja turvaliselt tasuda oma tellimuse eest läbi pangalinkide.
3.2.1 Toetame järgmisi pangalinke: Swedbank, LHV pank ja pangaülekanne.
3.3 Tellimusega tegeletakse kohe, kui Teie poolt tasutud makse on sajaprotsendiliselt Mobifix Estonia OÜ arvelduskontole laekunud.
3.4 NB! Maksega seotud teenustasud kannab maksja!

4. KÄTTETOIMETAMINE

4.1 Kui olete edukalt tasunud oma kauba eest, tuleb Teie e-mailile vastav kiri “tellimus kinnitatud” koos detailse infoga. Kui te pole seda kirja saanud, siis kindlasti võtke ühendust klienditeenindusega. Peale seda hakatakse Teie kaubaga tegelema. Kui kaup on koos, pannakse see Teie poole teele ning saate kohe ka kirja e-mailile “Teie tellimus on teele pandud”.

4.2 OMNIVA pakiautomaadi HIND: 4€

Kohaletoimetamine 2-4 päeva
(Kauba liikumine on jälgitav, turvaline)
4.2.1 Peale eduka tellimuse esitamist, saate oma e-mailile tellimuse kinnituse. Seejärel hakatakse Teie tellimusega tegelema, enne tellimuse teele panemist saate vastavasisulise kirja, et Teie tellimus on teele pandud. Üldjuhul jõuab tellimus 24 tunni jooksul, kui kaup pole Teieni jõudnud peale paki teele panemist 4 päeva jooksul, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.
4.2.2 Omniva kirjeldus: Kui kaup on kohal, tuleb Teie telefoni SMS koodiga. Lähete Omniva automaadi juurde (peamiselt kaubanduskeskuste peauste lähistel) ja leiate sealt puutetundliku ekraani. Jälgige ekraanil asuvaid juhiseid ja sisestage SMS-iga saadud kood. Kapiuks avaneb (on kuulda ja näha) ja võtate Teile saadetud kauba.
Täpsem info: www.omniva.ee

4.3 Itella Smartpost pakiautomaadi HIND: 4€

Kohaletoimetamine 2-4 päeva
(Kauba liikumine on jälgitav, turvaline)
4.3.1 Peale eduka tellimuse esitamist, saate oma e-mailile tellimuse kinnituse. Seejärel hakatakse Teie tellimusega tegelema, enne tellimuse teele panemist saate vastavasisulise kirja, et Teie tellimus on teele pandud. Üldjuhul jõuab peale seda Teie tellimus 24 tunni jooksul, kui kaup pole Teieni jõudnud peale paki teele panemist 4 päeva jooksul, palun võtke ühendust meie klienditeeindusega. Kauba saatmine SmartPostiga toimub ka laupäeval ja pühapäeval. NB! Riiklikel pühadel saatmist/kättesaamist ei toimu.
4.3.2 SmartPosti kirjeldus: Kui kaup on kohal, tuleb Teie telefoni SMS koodiga. Lähete SmartPosti automaadi juurde (sinised kapid, peamiselt kaubanduskeskustes) ja leiate sealt puutetundliku ekraani. Jälgige ekraanil asuvaid juhiseid ja sisestage SMS-iga saadud kood. Kapiuks avaneb (on kuulda ja näha) ja võtate Teile saadetud kauba.
Täpsem info: www.smartpost.ee

5. TAGANEMISÕIGUS

5.1 Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kaupa võib proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses kompleksuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub tellija pakendi selliselt ka avama. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Vahetuskauba postiteenus on tellijale tasuta.
5.2 Müüja tagastab tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani. Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. Müüjal on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik kauba lõppemise tõttu tarnida. Müüja informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ka toote kättetoimetamisega seotud kulutused 14 päeva jooksul.
5.1 Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

6. ANDMEKAITSE

6.1 Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
6.2 Mobifix Estonia OÜ kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
6.3 Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
6.4 Mobifix Estonia OÜ kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada mobishop.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
6.5 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
6.6 Mobifix Estonia OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
6.7 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
6.8 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku mobishop.ee veebilehel
6.9 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Mobishop.ee ligipääs.
6.9.1 Mobifix Estonia OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1 VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD:

7.1.1 Mobifix Estonia OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Mobifix Estonia OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.1.2 Mobifix Estonia OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Mobifix Estonia OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Mobifix Estonia OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.2 KOHUSTUSTE RIKKUMINE:

Kohustuste rikkumine on tellimuse tingimuste täitmata jätmine või tingimuste mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.

7.3 ÕIGUSKAISEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL:

7.3.1 Kui Mobifix Estonia OÜ on kohustusi rikkunud, võib klient:
1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;
6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.3.2 Klient võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine kliendilt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
7.3.3 Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele Mobifix Estonia OÜ poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

7.4 KLIENDI ÕIGUSED VAIDLUSTE LAHENDAMISEL

7.4.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.4.2 Teie ja Mobifix Estonia OÜ vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.